Ola Alnasan

نبذة: Bachelor in medical laboratory
Master in Quality Management
A student at the faculty of Pharmacy

https://www.facebook.com/3loosh.n

الأقسام: الكيمياء والصيدلة

آخر عمل: 12/10/2019 (الأنسولين البشري أو الأنسولين الصنعي؟)

75

عمل

882

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال