Ola Alnasan

نبذة: Bachelor in medical laboratory
Master in Quality Management
A student at the faculty of Pharmacy

https://www.facebook.com/3loosh.n

الأقسام: الكيمياء والصيدلة

آخر عمل: 22/11/2019 (كيمياء الأسنان)

88

عمل

1103

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال