Obada Othman Agha

نبذة: Core Network Engineer at Syriatel , Former Lecturer at Aleppo University.
Master Degree in Telecommunication Engineering, Interested in Networks & Information Security.

الأقسام: المعلوماتية

آخر عمل: 24/05/2019 (موت أم ولادة تقنية جديدة؟)

23

عمل

1435

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال