Obada Othman Agha

نبذة: Core Network Engineer at Syriatel , Former Lecturer at Aleppo University.
Master Degree in Telecommunication Engineering, Interested in Networks & Information Security.

الأقسام: المعلوماتية

آخر عمل: 24/08/2019 (أول جهاز حاسوب مكتبي متنقل)

29

عمل

1551

مشاهدة الصفحة الشخصية

1

قسم

الأعمال